در این پادکست آقای دکتر رحیم کسایی، دکتری حرفه ای مشاوره در مورد  اضطراب در دوران بارداری توضیحاتی ارائه داده اند.