در این پادکست آقای دکتر محسن برزگر خلیلی، دکتری کارآفرینی و مربی خلاقیت در مورد اهمیت تفکر و خلاقیت در پرورش کودک  توضیحاتی ارائه داده اند.