1145
دوست عزيز سلام كودكان اين گروه سني اضطراب زيادي را هنگامي كه از شما دور باشند تجربه خواهند كرد پس در هنگام بازي كنار او باشيد تا كمتر مضطرب شود و نكته مهمتر اينكه بايد بخاطر داشته ...
1 روز پیش
سلام عزیزم این افکار شما پایه و اساسی ندارد و برای اینکه ذهن تان از این افکار بد و منفی رها شود از تکنیک شمارش معکوس استفاده کنید از عدد ۲۰ تا ا بشمارید و هر عدد را هم با عدد و هم ...