810
سلاماگر آسیب کامل باشد و پارگی ایجاد شده باشد چون بافت بکارت قابل ترمیم نیست و آسیب آن فقط تا یک ماه قابل گزارش است امکان تشخیص زمان دقیق دخول نیست ولی گزارش سائیدگی هم میتواند نشا...
با سلام از روی شلوار پرده بكارت را نمی توان معاينه كرد و گشادی پرده معنی ندارد مگر پاره باشد كه فقط با معاينه می توان نظر داد
اگر معاینه خوب بوده نگران نباشید.
سلام دوست عزیز بستگی به فشار دست و عمق آن دارد نمی توان در رابطه با پرده بکارت به این شکل صد درصد نظر داد باید شرح حال کامل تری داشته باشیم و با معاینه نظر قطعی را می دهیم موفق باش...
3 هفته پیش
سلام بعد از ازدیاد روابط جنسی فقط بقایای پرده باقی مانده است و امکان تشخیص نوع آن و یا زمان آسیب وجود ندارد. اعتماد در روابط زوجین شرط اول است اگر مشکلی با همسرتان دارید حتما با ی...
سلام دوست عزیز شایع ترین نوع پرده بکارت ، مثلثی است که در ۵۰ تا ۶۰% دختران دیده می شود لبه آن به صورت داخل است و آزاد نیست وخون ریزی دارد موفق باشید
بله ترمیم پرده بکارت غیر قانونی است زیرا هدف آن فریب شخص مقابل است مگر آنکه پزشکی قانونی اجازه آن را داده باشد که آن هم در موارد خیلی خاص مجوز صادر می شود موفق باشید.
سلام تصور شما غلط است پرده بکارت را نمی توان کنار زد خود ارضایی در دختران عوارض بسیاری را در پی خواهد داشت به همین علت هم از نظر پزشکی و هم از نظر شرعی این کار قبیح ، منع شده است ...
سلامتا معاینه نشوید نمی توان در مورد آسیب بکارت نظر داد. اگر نگرانید بیش از این مراقب باشید و میتوانید از همکارانی که در مراکز بهداشت هستند کمک بگیرید و از سلامت خود مطمئن شوید. رو...