در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
باسلام شما دچار اضطراب پس از حادثه يا تجاوز هستيد و اين خيلي طبيعيه كه با نزديك شدن ادم ها مضطرب بشيد و حس ناامني كنيد اما اين موضىع خيلي زياد نياز به رسيدگي هاي تخصصي و همه جانبه...