سلام دوست عزیز این استرس و آشفتگی همانطور که خودتان هم به آن اشاره کردید(بعداز ۶سالکی) حتما ریشه در یک اتفاق دارد که در گذشته رخ داده است و باید با روان درمانی و جلسات مشاوره ریشه ...
2 هفته پیش
سلام خدمت شما کاربر گرامی اگر مدت زمان کمی است که از این واقعه میگذرد نیاز به گذر زمان دارد ولی اگر بعد چندماه هنوز صحنه جراحی و اتفاقات آن برایشان تکرار میشود بهتر است حتما با ی...
سلام دوست عزیز تاحدودی بسیاری از این احساسات مثل ترس از آینده طبیعی است ولی ترس از انجام کاری زمانی در ما بیشتر است که ما خودمان را باور نداشته باشیم و اعتماد بنفسمان پایین باشد ش...
سلام دوست عزیز متاسفانه شما دچار وسواس فکری و اختلال PTSD یا استرس پس از سانحه شده اید با توجه به شدت این رفتار که زندگی عادی شما را تحت تاقیر قرار داده است شاید نیاز به مداخله دا...