1145
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

خلاصه عملکرد و مهارت ها


زمينه فعاليت
مشاوره فردی (نوجوان، بزرگسال)
مشاوره خانواده در زمينه نوجوان و جوانان
شكست عشقی عاطفی
افسردگی و اضطراب
 
دانش آموخته حوزه تخصصی
درمان براساس رويكرد CBT
خانواده درمانی و زوج درمانی بر اساس رويكرد CBT
درمان شكست عشقی،عاطفی
درمان بر اساس رويكرد گشتالت
طرحواره درمانی و درمان ذهنيت ها (فردی،زوج)
 

پرسش های پاسخ داده شده

 • اختلاف با همسر

  پاسخ با سلام ميتوانم درك كنم چقدر احساس بدي با شنيدن اين حرف ها داريد.اصل مهم براي هر زندگي احترام گذاشتن و حرمت هم را نگه داشتن است .بهترين راه اين است كه با اعتماد به نفس به طور مفصل و جدي با همسرتان صح...

 • سردی همسر بعد از عروسی

  پاسخ با سلام بهترين راه صحبت كردن با همسرتان درباره تمام اين افكار و احساستان است بهتر است به ايشان بگوييد كه نياز داريد كه احساسشان را نسبت به شما بيان كنند يا زماني بگذارند و شنونده حرف هاي شما باشند ....

 • سردی همسر در روابط عاطفی

  پاسخ با سلام بهتر است با همسرتان صحبت كنيد و راجع به تمامی اين مسائل و انتظاراتتان صحبت كنيد اينكه چقدر اين تغيير رفتار و سردی عاطفی و جنسی شما را آزار ميدهد اين كه شما عنوان ميكنيد كه سرد شده ايد درست ني...

 • رفتار درست با اخلاق های مادرشوهر

  پاسخ با سلام اينكه ما ناراحتی و كدورتی از كسی داشته باشيم و فقط از او بگذريم بدون حل كردن آن مثل اين ميماند كه سطح كمد را تميز كرده ايم اما درون آن آشفته و بهم ريخته است و با هر بار باز شدن اين در تمام وسا...

 • مسافرت مجردی همسر به خارج از کشور

  پاسخ با سلام اينكه همسرتان ميگويند همه روزهای سال با شماست و ميخواهد زمانی تنها باشد و اين را قبل از ازدواج عنوان نكرده توجيه درستی نيست و بی شک باعث ناراحتی طرف مقابل ميشود .بهترين راه اين است كه با آرام...

 • کم حرف بودن و عدم اعتماد به نفس

  پاسخ با سلام بهترين راه معاشرت برای افرادی كه در ارتباطات خود كمی مشكل دارند گسترش دادن ارتباطشان با دوستان نزديک يا افرادی كه در كنار انها احساس راحتی و آرامش دارند و از قضاوت های آنها نگران نميشوند و بعد...

 • مشاجره های زیاد بین پدر و مادر

  پاسخ با سلام ميتوانم ناراحتی تان را درک كنم .اينكه پدر شما از شما خواسته كه با مادرتان صحبت كنيد كه كجا هست يا مادرتان به شما گفته كه بايد پدرتان متوجه شود بيانگر يک بازی روانی بين دو نفر است كه تمام تلاشش...

 • مشکل ارتباط با جنس مخالف

  پاسخ با سلام اين روال بی شک مشكلاتی را برايتان در حيطه اجتماع و ازدواج ايجاد ميكند .بايد علت اين خوب نبودن احساستان ريشه يابی شود كه چه عاملی باعث اين ناامنی شده است .راهكارهای را ميتوانيد انجام بدهيد كه ك...

 • آشنایی با فردی که دوستش دارم

  پاسخ با سلام اينكه شما از او خوشتان ميايد و ايشان هم قدم جلو گذاشته است نشانگر علاقه ايشان ميتواند باشد از اول بدون هيچ اشنايي نميتونم براي رابطه برنامه ريزي كرد و هدف مشخص كرد اينكه تحقيقات شما نشان داد...

 • حفظ کردن رابطه عاشقانه

  پاسخ با سلام هميشه اوايل رابطه شور هيجان خاصي دارد افراد تمام وقت و فكر خود را براي رابطه ميگذارند اما به مرور وقتي از بودن طرف خيالشان راحت ميشود با اطمينان خاطر به كارهايشان ميپردازند اين به معني خسته ش...