956
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

خلاصه عملکرد و مهارت ها


زمينه فعاليت
مشاوره فردی (نوجوان، بزرگسال)
مشاوره خانواده در زمينه نوجوان و جوانان
شكست عشقی عاطفی
افسردگی و اضطراب
 
دانش آموخته حوزه تخصصی
درمان براساس رويكرد CBT
خانواده درمانی و زوج درمانی بر اساس رويكرد CBT
درمان شكست عشقی،عاطفی
درمان بر اساس رويكرد گشتالت
طرحواره درمانی و درمان ذهنيت ها (فردی،زوج)
 

پرسش های پاسخ داده شده

 • شکاک بودن همسر

  پاسخ با سلام خستگی و ناراحتی كه اين رفتار برايتان دارد را درک ميكنم .بهتر است با همسرتان به صورت منطقی صحبت كنيد و دليل اين رفتار را از ايشان بپرسيد .گاهی يک سو برداشت باعث شک و ترديد و بهم ريختن رابطه ايی...

 • خرجی ندادن همسر و دخالت مادرشوهر

  پاسخ با سلام زمان نامزدی بهترين زمان برای شناخت و آشنايی بيشتر است و اينكه شما توجه نميكرديد يا خواسته هايتان را بيان نميكرديد خود يک عامل آسيب زننده به روابط فعليتان است .سكوت روابط را سردتر و افراد را از...

 • اخلاق بد همسرم

  پاسخ با سلام مدير بودن تعريفی است كه هر فردی برداشت متفاوتی از آن دارد اما گوشی بودن خود يک عامل مخرب است كه بايد اساسی و از روش های خاص مشاوره ايی حل شود اين نااميدی به همسرتان آسيب زاست و باعث استرس و نگ...

 • بدهی برادرم به همسرم

  پاسخ با سلام اين موضوع بين دو نفری است كه هر دو برايتان مهم هستند بهترين راه اين است كه جانب هيچ كدام را نگيريد و شما در اين مسئله دخالتی نكنيد .اگر همسرتان ميخواهد پول را پس بگيرد خودش اقدام كند و در زمان...

 • مشکلات دوران نامزدی

  پاسخ با سلام متوجه نشدم چرا رابطه ايی كه از پايه و در همان ٥ سال مشكل داشته است را رسمی كرديد اما آنچه مهم است اين است كه ماهی را هر زمان از آب بگيريد تازه است برای بهبود رابطه تان تلاش كنيد اين شک ،توهين ...

 • بی محلی شوهرم در جمع خانواده اش

  پاسخ با سلام بهتر است اين احساس و ناراحتی خود را با جديت بيشتری با همسرتان عنوان كنيد و از ايشان بخواهيد كه در رفتارش تجديد نظر كند بهشان يادآوری كنيد هر كس ميتواند به راحتی بی احترامی كند و اصل زندگی احتر...

 • اضطراب شدید پس از زایمان

  پاسخ با سلام افسردگی پس از زايمان يک موضوع شايع در اكثر بانوان بعد از زايمان است تغيير هورمن ها و آنزيم های بدنی باعث ايجاد افسردگی هايی ميشود اين نشانگانی كه گفتيد ميتواند از نشانه های افسردگی باشد بهتر ا...

 • اختلاف مادرزن و داماد

  پاسخ با سلام اينكه در گفته هايتان عنوان كرديد كه شوهرتان در برابر مادرتان سكوت كرده اند و بی احترامي نكرده اند يک ويژگی و رفتار مثبت بوده است نگذاريد حرف های مادرتان روی شما اثر بگذارد .بهترين كار را كرده ...

 • دعوا و درگیری با پدرشوهر

  پاسخ با سلام دوری بهترين انتخابی بوده است كه شما داشته ايد .قطع رابطه با جاری تان كمک به بهبود اوضاع ميكند .درک ميكنم كه در شرايط حساس بارداری هستيد و شرايط برايتان سخت تر ميگذرد.بهترين راه اين است كه با ر...

 • تنفر از همسر

  پاسخ با سلام خيلی مختصر توضيح داده ايد نميدانم دليل عدم امكان مشاور رفتنتان چيست اما لازم است بدانيد لازمه اين تخليه هيجانات منیي و كاهش خشمتان حضور پيش مشاور است بهتر است تمامی خصوصيات بد و خوب همسرتان را...