1075
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

خلاصه عملکرد و مهارت ها


زمينه فعاليت
مشاوره فردی (نوجوان، بزرگسال)
مشاوره خانواده در زمينه نوجوان و جوانان
شكست عشقی عاطفی
افسردگی و اضطراب
 
دانش آموخته حوزه تخصصی
درمان براساس رويكرد CBT
خانواده درمانی و زوج درمانی بر اساس رويكرد CBT
درمان شكست عشقی،عاطفی
درمان بر اساس رويكرد گشتالت
طرحواره درمانی و درمان ذهنيت ها (فردی،زوج)
 

پرسش های پاسخ داده شده

 • نوجوانی و آزادی عمل

  پاسخ با سلام سني كه در ان هستيد سن استقلال طلبي در نوجوانان است و شروع ارتباط هاي اجتماعي با دوستان ميتوانم درك كنم تمايلتان به ازاد بودن را .اما بايد در نظر گرفت كه جامعه دچار معضلاتي است و مادر پدرها نگ...

 • دخالت خانواده شوهر در دوران عقد

  پاسخ با سلام بهترين راه صحبت منطقي با همسرتان است و مشخص كردن حد و حدودهاي زندگي بخصوص كه ازدواجتان تا حدودي فاميلي است .با ايشان صحبت كنيد و مرزهاي روابط دونفرتان را از بقيه مشخص كنيد و اينكه قرار نيست ت...

 • همسر وابسته و بی توجه

  پاسخ با سلام مرزها مهم ترين قواعد زندگي زناشويي هستند كه ان را از بقيه روابط جدا ميكند اينكه همسرتان پيوند عاطفي قوي دارند و بند ناف عاطفي شان بريده نشده يك مشكل جدي است كه بايد ان را حل كنيد .بهتر است با...

 • بیکاری همسر و فکر جدایی

  پاسخ با سلام ميتوان درك كرد در اين وضعيت اقتصادي از دست دادن شغل و نبودن درامد چقدر مشكل افرين است.اينكه همسرتان تمام مدت دنبال كار بوده است يك امتياز بزرگي است كه نشان ميدهد ايشان فردي متعهد و تلاشگر است...

 • مهارت ارتباط موثر با دیگران

  پاسخ با سلام ميتوانم درك كنم چقدر تنها بودن اذيت كننده است و چقدر باعث حساس شدن فرد ميشود. بهترين راه شروع كردن ارتباط با جمع هاي كوچك است كه شما نسبت به انها و بودن در كنار انها احساس خوبي داريد و از انه...

 • نحوه شروع ارتباط بعد از قهر

  پاسخ با سلام بدانيم افراد بخصوص كسی كه قصد جدی دارند و برای اين تصميم فكر كرده و مصمم هستند با دوستی ساده فرق دارند .متوجه احساستان هستم كه روزهای سختی داشته ايد اما بايد شرايط روانی و احساسی طرف مقابل را ...

 • درگیری لفظی مادرزن و داماد

  پاسخ با سلام بهترين راه صحبت كردن جدی و مستقيم با همسرتان است .بهتر است همه قواعد و دلايل زندگی مشتركتان را با هم بررسی كنيد و بدانيم اين اصل كه زندگی نيازمند آرامش روانی و به دور از رفتارهای آسيب زننده ا...

 • اعتمادسازی بعد از خیانت

  پاسخ با سلام خيانت رابطه ها را تيره و تار ميكند و حتی اگر تمام شده باشد و فرد سمت اين رفتار نرود فرد خيانت ديده سالها با اين بی اعتمادی و فرسودگی درگير است بهتر است به دور از بحث و دعوا راجب اين موضوع و اي...

 • عصبانیت و رنجاندن دیگران

  پاسخ با سلام عصبانيت اتشي است كه يك لحظه شعله ور شده و همه را در بر ميگيرد .چه خوب است كه شما به اين موضوع اگاهي داريد و حتي خواهان تغيير ان هستيد . از راهكارهاي مختلفي ميتوان براي كنترل اين هيجانات استفا...

 • زندگی با مادرشوهر

  پاسخ با سلام زندگي كردن با خانواده يكي از طرفين مشكلات خاص خودش را دارد كه گاها تحمل فرد را از بين ميبرد .بهتر است با همسرتان صحبت كنيد و مرزهاي برا زندگي زناشويي ،تربيت فرزند،چهارچوب رفت امد و ..خود مشخص...