1332
سلامتشخیص دقیق از این طریق امکان پذیر نیست و فقط از طریق میکروسکوپ و توسط جنین شناس ممکن است ولی میتوانید خودتان از روی شواهد محاسبه کنید. روز خوش
1398/01/17
سلام دوست عزیز از زمان لقاح باید محاسبه کنید اما نگران نباشید با انجام سونوگرافی سن دقیق بارداری شما تعیین می شود زیرا سونوگرافی زیر ۱۲ هفته سن دقیق بارداری را گزارش می کند و مشکلی...
سلام سن حاملگی و تاریخ تخمینی زایمان از اولین روز آخرین قاعدگی شما محاسبه میشود که در تاریخ گفته شده ۶ اردیبهشت میباشد و بارداری در این سیکل اتفاق افتاده است ولی اگر شما تاریخ احتم...
1397/05/19