1870
سلام بله زمان مناسبی است می توانید آزمایش خون انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
1 هفته پیش
سلام باید تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
2 هفته پیش
سلام دردهای پریودی در دوران بارداری طبیعی است
2 هفته پیش
در انتظار پاسخ
سلام خیر احتمال بارداری ضعیف است اما اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
دردهای پریودی که گهگاهی به سراغ شما می آید طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد موفق باشید
سلام بله کمی بالا است و باید مواظب رژیم غذایی خود باشید موفق باشید.