در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورد روش تشخیص جفت سرراهی  توضیحاتی ارائه دادند.

   حتما بشنوید تغذیه در دوران بارداری 

با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :
زنان و مامایی 22 تغذیه و پیشگیری از کم خونی
زنان و مامایی 23 درمان بارداری خارج از رحم 
زنان و مامایی 24 برطرف کردن نفخ شکم در بارداری
زنان و مامایی 25 بهترین زمان بین هر بارداری 
زنان و مامایی 26  اقدام موثر برای بارداری
زنان و مامایی 27  روش تحریک تخمک گذاری
زنان و مامایی 28 تخمدان پلی کیستیک 
زنان و مامایی 29 ترشح بزاق در بارداری
زنان و مامایی 30 تغییرات پستان در بارداری 
زنان و مامایی 31 انواع سزارین
زنان و مامایی 32 مناسب ترین زمان برای مراجعه به مرکز بهداشتی بعد از زایمان
زنان و مامایی 33 تغذیه در دوران بارداری
زنان و مامایی 34 روش تشخیص جفت سرراهی  شما اینجا هستید