1145
سلام بسیار کار خطرناکی میکنید حتما باید مشکل ناباروری شما علتش مشخص شود و بعد درمان بگیرید. همسرتان هم باید بررسی شوند. به مراکز درمان ناباروری مراجعه کنید. روز خوش
3 ساعت پیش
بهترين زمان سونوگرافی روز ١٣ و بهترين زمان عكس رنگی رحم بلافاصله پس از اتمام قاعدگی است .