در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورد سونوگرافی  در بارداری  توضیحاتی ارائه دادند.

   حتما بشنوید  اقدامات لازم قبل از بارداری   

با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :
زنان و مامایی 10  رنگ کردن مو در بارداری  
زنان و مامایی 11  افزایش وزن در بارداری 
زنان و مامایی 12  سونوگرافی در بارداری  < شما الان اینجا هستید