1145
ان تي بالاي دوونيم غيرعادي است با جواب غربالگري به متخصص زنان مراجعه كنيد
سونوگرافی ان تی بین هفته ۱۱تا۱۳بارداری انجام میشه و طی این سونوگرافی چین پشت گردن جنین و بینی جنین چک میشه تا نقصهای ژنتیکی خصوصا سندرم داون مورد بررسی قرار بگیره سونوی آنومالی بین...
سلام دوست عزیز بین هفته ۱۱ تا ۱۳ بارداری باید سونوگرافی ان تی و آزمایش خون غربالگری را انجام بدهید موفق باشید.
3 هفته پیش
سلامگزارش سونو و آزمایش باید باهم رویت شود تا بتوان تصمیم گرفت. با پزشکتان مشورت کنید تا بر اساس نتایج اقدامات بعدی را انجام دهند. روز خوش
3 هفته پیش
سلام در اغلب موارد در آمنيوسنتز نتيجه نرمال گزارش ميشود ولی حتما تا فرصت سقط از دست نرفته انجام دهيد به جای آنهم ميتوانيد از تست غير تهاجميNIPT استفاده كنيد
سلام تفسير غربالگری مرحله١ نرمال استفقط سونوی آنومالی ١٨ هفته هم انجام دهيدممنون
احتمال سندرم داون يک در پانصد است و لازم است كه آمنيوسنتز يا سل فری انجام شود.
دقت سل فري ٩٩.٨ درصد است ولي دقت تستهاي معمول غربالگري ٨٥ درصد است بنابراين منتظر جواب سل فري بمانيد