1870
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
سلام دوست عزیز فرزند اوری توافقی دوطرفه بین شما و همسرتان است نه خانواده هایتان اگر همسرتان تمایلی به بچه دار شدن شما ندارند شما نمیتوانید بدون اطلاع ایشان اقدام کنید دلایل همسرتا...
2 هفته پیش
در انتظار پاسخ