1075
شایعترین علت سقط ناهنجاری درجنین است.والبته علل متعدددیگری هم دارد.بایدباپزشکی که ازشرایط وی خبردارددرموردعلت احتمالی مشورت کند.وجنین وجفت راجهت بررسی پاتولوژیک بدهد. زمان اقدام هم...
سلام دلایل مختلفی میتونه داشته باشه و بدون اطلاع از پرونده پزشکی ایشون نمیشه نظر قطعی در این مورد داد وضعیت جسمانی و روحی خانم باید کاملا سالم باشه و آمادگی لازم رو برای بارداری بع...