سلام ​​​​​​خداوند به شما این اختیار را داده که با این شخصِ مذکور ازدواج کنید یا او را رها کنید. شما می‌گویید استخاره بد آمده و مشاور هم گفته ازدواج نکنید. پس چه اصراری برای این ازد...
1399/02/15
سلام نباید برای هر کاری استخاره کنید. باید فکر کنید و مشورت کنید. طبیعی است که ممکن است انسان اشتباه کند چون ما معصوم نیستیم. اما این دلیل نمی‌شود برای هر حرکتی استخاره کنیم به‌خصو...
1399/02/12
سلام استخاره در جایی است که انسان با مشورت و فکر و تحقیق، مشکلش حل نشده باشد و همچنان در شک و تردید باشد. ضمناً کسی که استخاره می‌کند باید بلد باشد. دراین‌صورت یک بار استخاره کافی ...
1398/12/23
سلام. سپاس‌گزارم. ​​​​پاسخ سوال اول: دوباره استخاره کنید. پاسخ سوال دوم: وظیفه‌ی شما نیست تحقیق کنید یا از کسی بپرسید آیا خمس و زکات می‌دهد یا خیر. اگر متوجه شدید کسی خمس و زکا...
1398/02/21
سلام استخاره در این‌طور موارد معنا ندارد. استخاره در جایی است که می‌خواهید کاری انجام دهید و دودل هستید. یعنی بعد از تحقیق و مشورت به نتیجه نمی‌رسید. در این صورت با خداوند مشورت می...
1398/01/29
سلام سال نو بر شما هم مبارک. همچنین اعیاد ماه‌های رجب و شعبان و رمضان بر شما مبارک باشد. اصلِ استخاره درست است اما نباید برای هرکاری استخاره کرد. بزرگان دین هم برای هرکاری استخاره...
1398/01/23
سلام نه. استخاره در جایی است که می‌خواهید کاری را انجام دهید و پس از مشورت باز هم به نتیجه نرسیدید. استخاره می‌کنید ببینید خوب است این کار را انجام دهید یا خیر. اما برای این کاری ک...
1397/10/22