1232

فان #

برای هشتگ "فان" 152 مورد یافت شد.

با کمال خرسندی کارت اهدا عضو گرفتم😆به شوهرم میگم کارت اهدا گرفتم میگه مرض😕به مامانم میگم میگه خفه شو😐آیا این طرز برخورد با کسی است که قصد انجام کار خیر دارد ؟ آیا این صحیح است؟خوش گفته به اطرافیانتون بگین خو😑

فان#  

من اومدم دلتونو اب کنم شوهرم کنارم خوابیده الان 

دل همتون ااااااب💧
خداروشکر امشب شد حدااقل باهاش یکم.پز بدم دیگه میترسیدم بهش خمس تعلق بگیره از بس بی مصرفه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

فان#  

پربازدیدترین تاپیک های امروز
داغ ترین های تاپیک های امروز