1600

تسلیت #

برای هشتگ "تسلیت" 9 مورد یافت شد.

 

سرزمین من خسته خسته از جفایی

سرزمین من بی سرود و بی صدایی

سرزمین من دردمندِ بی دوایی

سرزمین من

سرزمین من مثل چشمِ انتظاری

سرزمین من مثل دشت پر غباری

سرزمین من مثل قلبِ داغداری

😞😞😞😞


تسلیت#  

مرگ#

جوان#  

درد#  


ادرس اهنگم بدم اگه خواستین بشنوین..( با لهجه زیبای افغانستانیه البته)

https://upmusics.com/آهنگ-سرزمین-من/


این طعم رو فقط شما نمیچشی 

انسانها محکوم به رفتن هستند چون روح ازبین رفتنی نیست وفقط امکان انتقال روح ازجهان مادی به جهان آخرت داره.

همه این سفر رو تجربه میکنیم وبه زودی همدیگر رو ملاقات میکنیم

امیدوارم جای پدرتون دربهترین جای بهشت باشه

تسلیت#  

شهریور ۹۷ میخواستیم بریم گناوه سفر ک ماشین بابام خراب شد و یک هفته ایران خودرو بود بعدش هم دیگه ماه محرم اومد نشد بریم سفر

شنبه صبح خواستیم حرکت کنیم بریم ک کاری برای بابام پیش اومد یکشنبه صبح خواستیم بریم ک خواهرم سرما خورد نرفتیم امروز صبح میخواستیم ساعت هفت بریم ک خواهرم تب کرد مامان و بابام بردنش دکتر وقتی اومدن هم تگرگ شدید گرفت وما دیگه منصرف شدم

و ب خاطر همه این هایی ک نشد بریم سفر از خدا ممنونم

ولی دلم واسه مسافرای شهرم کباب شده

اگه کسی دارید ک شیراز هست بگید بیاد خونمون

امیدوارم بارون زودتر بند بیاد

از خدا میخوام ب مادران داغدیده صبر طولانی بده

تسلیت#