1209
با سلامفرم اندام هر فرد بستگی به وراثت و نحوه تركيب مواد غذايی و فعاليت بدنی بستگی دارد،سعی كنيد در برنامه غذايی روزانه كمتر از غلات تصفيه شده استفاده كنيد
1397/05/24
با سلامبرای لاغری های موضعی بهترين روش ورزش می باشيد، ورزش باعث سفت شدن چربی نميشود بلكه ماهيچه های موجود در زير بافت چربی را تقويت ميكند، نگران نباشيد
1397/04/02