در انتظار پاسخ
با سلام اگر ماه بعد مجدد لکه بینی داشتید مراجعه نمایید
خونریزی شما غیرعادی است و ممکن است عفونت رحم یا متریت داشته باشید . جهت درمان مناسب مراجعه کنید .
یک سونوگرافی از نظر احتمال بقایا و یک تست بتا اچ سی جی انجام دهید و با جواب مراجعه کنید .