2695
سلام بستگی دارد مقلد چه کسی باشید. طبق نظر بعضی مراجع مانند مرحوم آیت‌الله بهجت، اگر کسی برای یکی از نیازهایش مجبور است پول یا طلا پس‌انداز کند تا در آینده بتواند با آن پول یا طلا،...
1398/10/27
سلام بله خمس تعلق می‌گیرد. خمس فقط به پول و مواد غذایی تعلق نمی‌گیرد، بلکه به هر چیزی که سرسال اضافه بیاید، تعلق می‌گیرد. ​​​​​​همه پول پس‌انداز می‌کنند و این دلیل نمی‌شود خمس نده...
1398/05/02
سلام. سپاس‌گزارم. ​​​​پاسخ سوال اول: دوباره استخاره کنید. پاسخ سوال دوم: وظیفه‌ی شما نیست تحقیق کنید یا از کسی بپرسید آیا خمس و زکات می‌دهد یا خیر. اگر متوجه شدید کسی خمس و زکا...
1398/02/21
سلام لازم نیست از ایشان بپرسید و پیگیری کنید. شما که می‌دانید ایشان اهل رعایت حلال و حرام است. همین اندازه کافی است. تکلیفی ندارید مگر اینکه خودتان مالی بدست بیاورید که در این صو...
1398/02/03
سلام اگر در معرض استفاده است و در شأن شماست، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد وگرنه باید خمس آن را بپردازید.
1397/10/26
سلام ​​​چیزی جای نماز قضا را نمی‌گیرد. باید توبه کنید و قضای نمازها را بجا آورید. اگر وقتتان کم است به مرور زمان انجام دهید. هر روز به مقداری که می توانید بخوانید. مهم نیست چقدر ...
1397/07/25
سلام بله خمس دارد. اگر پدرتان خمسش را داده، لازم نیست شما بپردازید. اما اگر ایشان خمس را نپرداخته، شما یا فرزندان دیگرش، بپردازید. خداوند پدرتان را رحمت کند.
1397/07/26
سلام مواد خوراکی و آذوقه ای که با پول قرض بدست اومده، خمس نداره
1397/01/30