1451
سونوی آنومالی در هفته ۱۸ و آزمایش خون غربالگری دوم رو اگر انجام ندادید همین حالا اقدام کنید
عزیزم سونوگرافی آنومالی بین هفته های 18 تا 20 بارداری انجام می شه و بهتره دیرتر اقدام نکنید
سلام اگر سنه بالای ۳۵ دارید و یا درخوانواده مشکلی دارید امنیوسنتز شوید در غیر این صورت اقدامی نیاز نیست و تنها سونو انومالی را پیگیری کنید
دیگر برای سل فری دیر است چون دو هفته طول می کشد تا جوابش حاضر شود . سونوی انومالی را انجام دهید .
سلام تمام موارد طبیعی است. مشکلی ندارد
سلام باید سونوگرافی ان تی و سایر موارد بررسی بشه ، شرح حال کامل گرفته بشه و در صورت نیاز ازمایشات تکمیلی انجام بدید
دقت CELL FREE بسیار بیشتر از QUAD است . سونو انومالی را انجام دهید . در کسی که سل فری نرمال دارد دیگر کواد لازم نیست و انجام نمی دهیم . در مورد شما باید با توجه به جواب سل فری و ...
سلام غربالگری مرحله دوم بین ۱۵-۱۷ هفته آزمایشه فقط سونوگرافی آنومالی اسکن بعد از ۱۸ هفته انجام میشه در حال حاضر فقط آزمایش انجام بشه
این اعداد ارزش زیادی ندارند و اقدام بعدی بر اساس دیدن نمودار و گزارش غربالگری است .