در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
احتمالا فیبرو کیستی یا فیبرو ادنوم بستان دارید که هر دو خوش خیم است . بهتر است هر 6 ماه سونوگرافی بستان انجام دهید و جهت درمان دارویی با جواب سونوگرافی های قبلی مراجعه کنید .
خیر . برای اطمینان بیشتر یک تست خونی بتا اچ سی جی انجام دهید .
اگر بارداری در عرض یک سال اتفاق نیفتد نازایی اطلاق می شود . جهت بررسی علت نازایی مراجعه کنید .