2487
سلام و درود دوست عزیز، به گذشته فکر نکنید و برای حال تلاش کنید. روی ارتباط خودتان با خانواده کار کنید ولی سعی نکنید رفتارهای خانواده را تغییر دهید. با توجه سن شما برای شروع هر کا...
6 روز پیش
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
دوست عزیز؛ زندگی و یا مرگ کسی دست دیگری نیست بلکه تا حدی به خود شخص ارتباط دارد که تا چه اندازه از لحاظ روحی، فیزیکی سلامتی و یا استرس و اضطراب ها خود مراقبتی داشته است. از طرفی دی...
1 هفته پیش
در انتظار پاسخ