تولددیگر97

عضویت : 1397/09/28
زن
درج نشده است

من آن گلبرگ مغروروم.

خدا تو رو بالا میبره، وقتی زمان مناسب باشه به زمان بندی خدا هیچوقت شک نکن تا حالا نشده که خدا واسه بنده هاش بد بخواد به معجزه خدا ایمان داری ؟خدا رو چه دیدی یهو دیدی زمان توهم فرا رسید...آمین
269 موضوع
پست
فشار بالا تو بارداری
1398/05/31 03:29:24 12 پست
12
مامانا توروخدا بیاین
1398/05/31 02:54:50 14 پست
14
قیزلار گلین دانیشاخ
1398/05/29 02:22:42 41 پست
41
4
حالم بدهه بیاین
1398/05/28 15:38:42 18 پست
18
بچع ها بیاین
1398/05/28 13:56:51 8 پست
8
خانومای باردار
1398/05/19 18:28:05 11 پست
11
6
1333