2328

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


الان میان ب جرم هم جنس گری تاپیکو میبندن😂😂😂

تعلیقم میشیم😐😂

 ارزو هستم ۱۵سالمه❤💫تقریبا شبیهه پروفمم🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
2051
پشتش🦶

خااک :/

بیاع🦶

 ارزو هستم ۱۵سالمه❤💫تقریبا شبیهه پروفمم🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝

آرزوجان ۳@ یعنی خااککک تووو سررر سینگل به گور تو‌ کنم اول بعد تو سر سینگل پرومکس خودم همیشه هم که حضور داری

اوهوم اوهوم..اول اینو بگم که غلط املاییتون حکم کشیدن ناخن روی دیوارو برام داره...😄 دوم قصد بی احترامی و ناراحت کردن کسیو در کل ندارم😁سوم مدافع حقوق حیوانات٬فیمینیست و مخالف افکار عهد دقیانوس هستم💙لقبمم نماینده ی ارشده سعدی هستش😎
خوشبخت بشید😄

حالاع چون تو گفتی خوشبخت میشیم :/😂اگع دیگ زن نگیرع😐

 ارزو هستم ۱۵سالمه❤💫تقریبا شبیهه پروفمم🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
آرزوجان ۳@ یعنی خااککک تووو سررر سینگل به گور تو‌ کنم اول بعد تو سر سینگل پرومکس خودم همیشه هم که حض ...

:/😂آرووممم تر خواهرم

بیا شاد :/

 ارزو هستم ۱۵سالمه❤💫تقریبا شبیهه پروفمم🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
روسریتو بکش جلو صبت نکن😐🤫

روسری ندارم ک :/

 ارزو هستم ۱۵سالمه❤💫تقریبا شبیهه پروفمم🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
میگم بیا بغلم پوکر میدی؟! 😐

اومدم ک :/

 ارزو هستم ۱۵سالمه❤💫تقریبا شبیهه پروفمم🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
:/😂آرووممم تر خواهرم بیا شاد :/

ممیام دیدم داشتی بهم خیانت میکردی 

اوهوم اوهوم..اول اینو بگم که غلط املاییتون حکم کشیدن ناخن روی دیوارو برام داره...😄 دوم قصد بی احترامی و ناراحت کردن کسیو در کل ندارم😁سوم مدافع حقوق حیوانات٬فیمینیست و مخالف افکار عهد دقیانوس هستم💙لقبمم نماینده ی ارشده سعدی هستش😎