1147
44
عنوان

بارداری

159 بازدید | 39 پست

سلام خانما هفته ۹هستم بعد امروز ترشح دارم کاملا مثل ابه..

چیکارکنم خطر داره؟

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم شکرت...ممنون بخاطر معجزه قشنگت بعد از ۵سال بهترین هدیتو تقدیمم کردی خدایا خودت نگهدارش باش(انشاالله قسمت همه منتظرا)

نگران نباش این ترشح عادیه باید هم باشه ترشحات بارداری همیشه هست تا نه ماه گوگل سرچ کن میاره

فقط 23 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                     از پشت دیوار  دلم  صدای پا میاد یه مهمون برای مامانش میاد   دعام کنید سالم سلامت بغلش کنم☺😘 قوربونتون برم نی نی تو دلم و عشق جانم❤

بنظرم برو مرکز بهداشت تا راهنماییت کنن عزیزم.فکر نکنم به این زودی کیسه اب مشکلی پیدا کنه.اما حتما پیگیری کن

کلا تو بارداری ترشحات خیبی زیاد میشه

فقط 14 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم فاطمه کوچولوم روسالم و صالح بهم برسون ...😍😍خدایا دامن همه ی منتظرهاروبه زودی سبز کن ... الهی آمین .... 

دریافت تسهیلات ارزان قیمت‌‌ - یک روزه و بدون ضامن!!

بدون ضامن و یک روزه وام بگیرید!!برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید


بنظرم برو مرکز بهداشت تا راهنماییت کنن عزیزم.فکر نکنم به این زودی کیسه اب مشکلی پیدا کنه.اما حتما پی ...

بعدظهر میرم دکترم

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم شکرت...ممنون بخاطر معجزه قشنگت بعد از ۵سال بهترین هدیتو تقدیمم کردی خدایا خودت نگهدارش باش(انشاالله قسمت همه منتظرا)
1158

منم بعضی وقت ها اینطوری میشم مثل شیر سفیده و آبکی.... 

فک کنم طبیعی باشه 

فقط 26 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جان منی❤️جانان منی👶🏻در بطن منی🤰🏻 جانانه بیا😍   دربند توأم💘 دلتنگ توأم💞دردانه بیا!                         پروفایلم عکس نی نی هفته 12👶🏻🤩
نه عزیزم ترشحات بارداری طبیعیه و تا ماه اخر ادامه داره نگران نباش

قبلا هم بود ولی الان بیشترشده انگاری... 

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم شکرت...ممنون بخاطر معجزه قشنگت بعد از ۵سال بهترین هدیتو تقدیمم کردی خدایا خودت نگهدارش باش(انشاالله قسمت همه منتظرا)
منم بعضی وقت ها اینطوری میشم مثل شیر سفیده و آبکی....  فک کنم طبیعی باشه

من کاملا مثل ابه سفید نیس

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم شکرت...ممنون بخاطر معجزه قشنگت بعد از ۵سال بهترین هدیتو تقدیمم کردی خدایا خودت نگهدارش باش(انشاالله قسمت همه منتظرا)
من کاملا مثل ابه سفید نیس

چسبنده گی نداااااره؟نشتی کیسه اب نشه😳😳حالت چسبندگی باید داشته باااااااشه

فقط 23 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                     از پشت دیوار  دلم  صدای پا میاد یه مهمون برای مامانش میاد   دعام کنید سالم سلامت بغلش کنم☺😘 قوربونتون برم نی نی تو دلم و عشق جانم❤
چسبنده گی نداااااره؟نشتی کیسه اب نشه😳😳حالت چسبندگی باید داشته باااااااشه

ن چسبندگی نیس کاملا ابه 

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم شکرت...ممنون بخاطر معجزه قشنگت بعد از ۵سال بهترین هدیتو تقدیمم کردی خدایا خودت نگهدارش باش(انشاالله قسمت همه منتظرا)
8
ن چسبندگی نیس کاملا ابه 

بروووو دکترر زوووووود حتما کیسه اب نشتی داره مثل اب شیر میمونه دیگ؟کم کم میریزه حتماااا برو دکتر معطل نکن بچه خفه میشه

فقط 23 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                     از پشت دیوار  دلم  صدای پا میاد یه مهمون برای مامانش میاد   دعام کنید سالم سلامت بغلش کنم☺😘 قوربونتون برم نی نی تو دلم و عشق جانم❤

بعدظهر نگه ندار الان پاشو بدو خطرناکه 

فقط 23 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                     از پشت دیوار  دلم  صدای پا میاد یه مهمون برای مامانش میاد   دعام کنید سالم سلامت بغلش کنم☺😘 قوربونتون برم نی نی تو دلم و عشق جانم❤
بعدظهر نگه ندار الان پاشو بدو خطرناکه 

پیش کی برم؟؟ برم عمومی؟

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداجونم شکرت...ممنون بخاطر معجزه قشنگت بعد از ۵سال بهترین هدیتو تقدیمم کردی خدایا خودت نگهدارش باش(انشاالله قسمت همه منتظرا)
من کاملا مثل ابه سفید نیس

ندیدم تا حالا😑

حتما به دکترت بگو بی رنگ و شفاف!  چون بگی آبکی فک میکنه ترشحات سفید... 

موکوس هم که باشه باید غلیظ و کش دار باشه

فقط 26 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جان منی❤️جانان منی👶🏻در بطن منی🤰🏻 جانانه بیا😍   دربند توأم💘 دلتنگ توأم💞دردانه بیا!                         پروفایلم عکس نی نی هفته 12👶🏻🤩
بروووو دکترر زوووووود حتما کیسه اب نشتی داره مثل اب شیر میمونه دیگ؟کم کم میریزه حتماااا برو دکتر معط ...

هفته 9 ها😑

اگه باشه چه کاری از دست دکتر برمیاد!؟   

فقط 26 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جان منی❤️جانان منی👶🏻در بطن منی🤰🏻 جانانه بیا😍   دربند توأم💘 دلتنگ توأم💞دردانه بیا!                         پروفایلم عکس نی نی هفته 12👶🏻🤩
1167
پیش کی برم؟؟ برم عمومی؟

بروبیمارستان ها زنان دارن برو اورژانس بگی مشکل کیسه اب دارم ماما میاد الان برو

فقط 23 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                     از پشت دیوار  دلم  صدای پا میاد یه مهمون برای مامانش میاد   دعام کنید سالم سلامت بغلش کنم☺😘 قوربونتون برم نی نی تو دلم و عشق جانم❤
پیش کی برم؟؟ برم عمومی؟

اورژانس مامایی بیمارستان هم خوبه

فقط 26 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جان منی❤️جانان منی👶🏻در بطن منی🤰🏻 جانانه بیا😍   دربند توأم💘 دلتنگ توأم💞دردانه بیا!                         پروفایلم عکس نی نی هفته 12👶🏻🤩
هفته 9 ها😑 اگه باشه چه کاری از دست دکتر برمیاد!؟  

میگه کش دار نیست معلوم کیسه ابه خوووب از یک روزه گی اون کیسه اب تشکیل شده بره دکتر جلوگیری کنه الان دکتر راهی بلده دیگ

فقط 23 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                     از پشت دیوار  دلم  صدای پا میاد یه مهمون برای مامانش میاد   دعام کنید سالم سلامت بغلش کنم☺😘 قوربونتون برم نی نی تو دلم و عشق جانم❤
میگه کش دار نیست معلوم کیسه ابه خوووب از یک روزه گی اون کیسه اب تشکیل شده بره دکتر جلوگیری کنه الان ...

هفته 20 هم که باشی کاری نمیتونن بکنن، سوراخ جزئی خودش ترمیم میشه ولی اگه پاره شده باشه تو هر مرحله ای از 40 هفته باشی ختم بارداری میدن... 

فقط 26 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جان منی❤️جانان منی👶🏻در بطن منی🤰🏻 جانانه بیا😍   دربند توأم💘 دلتنگ توأم💞دردانه بیا!                         پروفایلم عکس نی نی هفته 12👶🏻🤩

استارتر نزدیکی نداشته با اصلا توروخدا ریسک نکن تا اخر سه ماهه اول 

فقط 23 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                     از پشت دیوار  دلم  صدای پا میاد یه مهمون برای مامانش میاد   دعام کنید سالم سلامت بغلش کنم☺😘 قوربونتون برم نی نی تو دلم و عشق جانم❤
835
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1175
1107
1176
726
1132
1148
1172
1153
29
1138
24
83
224
1036
داغ ترین های تاپیک های امروز