پرسش و پاسخ

پرسش ها و پاسخ ها

پاسخ : پریود بعدی پس از اتمام مارولین رخ خواهد داد .
پاسخ : با مدارکتان مراجعه کنید . خونریزی و لکه بینی در ی...
پاسخ : عفونت دستگاه تناسلی دارید . پس از اتمام قاعدگی جهت...
پاسخ : هیبربلازی خطر دارد و می تواند منجر به سرطان رحم شو...
پاسخ : تا وقتی ساک داخل رحمی دیده شود تحت نظر بزشکتان سون...