1451
با سلام حتما آزمایش خون چکاپ بدید و میزان هورمون تیروئیدتون رو مجددا چک کنید برخی اوقات تیروئید در حین درمان هم از کنترل خارج می شود. اگر مشکل تیروئید ندارید احتمالا دریافت غذاییت...