2753
سلام دوست و همراه گرامی خوب از تعاریفی که صورت گرفت به نطر میاد همسر شما شخصیت وابسته است و همون طور که عنوان کردبد مرزهای رابطه باز هست و به راحتی اطرافیان ورود می کنند و این مسئ...
1397/05/13