1332
سلام. تا یکسالگی میتوانید صبر کنید و جای نگرانی نیست.
با سلام. تجمع مایع دور بیضه رو هیدروسل میگویند. برای تصمیم به جراحی باید معاینه شوند و شرح حال دقیق اخذ شود.
با سلام. خیر، جنسیت فرزند با یک بیضه بودن مرتبط نیست. میتوانید برای تعیین جنسیت بچه از IUI وsex selection استفاده کنید.
با سلام برای بررسی امکان بارداری، لازم است آزمایش اسپرم بدهند.
با سلام میتونن برای بررسیعلل اختلال و درمان به اورولوژیست مراجعه کنند. راههای مختلفی برای بهبود نعوظ وجود دارد.
با سلام. لازم است برای معاینه و ارزیابی دقیق به اورولوژیست مراجعه کنید.
با سلام فتق در این ناحیه در اولین فرصت باید تحت جراحی قرار بگیرد.حتما به جراح کودکان مراجعه فرمایید
با سلام بعید است میل جنسی کمشون ارتباطی با بیضه نزول نکرده داشته باشد. با ت حه به عوارض احتمالی بیضه نزول نکرده، قطعا توصیه به جراحی میشود.
با سلام. بعید است. جای نگرانی نیست.
با سلام. برای اظهار نظر دقیق لازم است معاینه و ارزیابی شوید.