2753
سلام دوست عزیز نداشتن اعتماد بنفس موضوعی است که میتواند ریشه در سبک فرزند پروری و تجرببات گذشته شنا داشته باشد. بزرگ‌ترین و موفق‌ترین آدم‌هایی که می‌شناسیم هم گاهی اوقات دچار کمبود...
1400/03/08