1870
همین اقدامات را تحت نظر پزشک خود ادامه دهید . احتمال زایمان زودتر از موعد در شما بالاست .
عزیزم ضربه شدید و محکم مثل یک تصادف میتونه آسیب زننده باشه اما نه ضربه های آرام دست چون جنین داخل کیسه اب محافظت میشه در هر صورت لزومی نداره برای حرکت جنین شما بهش ضربه بزنین ! خود...
سلام در شکم های دوم به بعد مادر ممکنه از هفته ۱۵حرکات خفیف رو احساس کنه و طبیعیست
سلام نگران نباشید با توجه به سن بارداری شما این مسئله طبیعی است و تا پایان هفته ۲۴ بارداری برای احساس حرکات جنین خود زمان دارید موفق باشید
سلام جای نگرانی نیس. آب قند بخورید به پهلوی چپ بخوابید و حرکات جنین را بشمارید جنین هر چید بزرگترشود حرکاتش کمتر میشودظ
هنوز برای شمردن حرکات جنین زوده ولی اگر یکروز کامل هیچ حرکتی حس نکردبد، چیز شیرینی میل کردید وبه پهلوی چپ به مدت یک تا دو ساعت اخر شب دراز کشیدید و حرکتی حس نکردید بهتره با پزشکتو...
سلام عزیزم در همین هفته ها باید متوجه بشید خیلی ربطی به محل جفت نداره
سلام نگران نباشید تا پایان ۲۴ هفتگی وقت دارید و هنوز زمان است بنابراین جای نگرانی وجود ندارد موفق باشید.
درود ، انتظار داریم حرکت جنین در بارداری اول۱۸ هفته و در بارداری دوم و بالاتر ۱۶ هفته( به دلیل تجربه قبلی زودتر متوجه حرکت میشوند) احساس شود اما به تمام باردارها تا۲۰ هفته برای اول...