سلام بستگی به شرح حال فرد دارد و نمی توان به این شکل بدون داشتن شرح حال بالینی دارو تجویز نمود باید تحت نظر پزشک دارو مصرف کنید موفق باشید.