1870
سلام خیر باید اول تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
جهت اظهار نظر لازم است معاینه شوید . بس از ختم قاعدگی مراجعه کنید .
اشکالی ندارد . تا 2 هفته بس از عمل دخول نباشد .
سلام نگران نباشید با مصرف دارو تحت نظر پزشک پریود شما منظم شده و شانس بارداری شما افزایش می یابد موفق باشید