2601
در انتظار پاسخ
اشکالی ندارد . شیاف را طبق دستور پزشک خود ادامه دهید .
با سلام بیمارستان باید مراجعه کنید
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
با سلام اول سونو كنيد
در انتظار پاسخ