1209
با سلام کاربر محترم مطمئن هستم که خیلی ناراحت شده اید از اینکه همسرتان را موقع مشاهده فیلمهای پورنو دیده اید ، فکرتان مغشوش شده و هزاران فکر ناخوشایند به ذهنتان راه یافته و همچنان ...
سلام حق الناس که هست ولی درمورد حرام بودن یا نبودن ان از مرجع تقلید خود سوال کنید.