1209
کاربر گرامی سلام. لینک صفحه اصلی بخش ویدیو، برای شما ارسال شده است. اینجا کلیک کنید.
سلام حق الناس که هست ولی درمورد حرام بودن یا نبودن ان از مرجع تقلید خود سوال کنید.