2753
با سلام منظور وکالتنامه بلاعزل طلاق با اختیارات کافی و لازم می باشد که چنانچه زوجه بخواهد خود را مطلقه نماید ، بتواند ، با همکاری وکیل دادگستری نسبت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی (...
1399/02/15
با سلام با تعهد مشکل شما رفع نمی شود زیرا باید اصل تخطی از وظایف و حریم خانواده را ثابت نمایید که اثبات کردن این امور کار آسانی نیست. بهتر است به جای تعهد نامه یک وکالت در طلاق از...
1398/10/02