2754
در انتظار پاسخ
با سلام سهم الارث هریک از پدر و مادر یک ششم ماترک می باشد و از حقوق متوفی نیز سهم می برند موفق باشید
1399/02/07
با سلام خیر-فرزندخوانده جزو ورثه محسوب نشده و ارث تنها به وراث قانونی متوفی تعلق می گیرد ، لذا ایشان می توانند در زمان حیات خویش نسبت به انتقال مالکیت ملک و یا اموال خویش با انجام ...
1399/01/11
باسلام 1- زنی که از شوهرش صاحب فرزندی نیست به میزان یک چهارم ارث می برد.(زنان فرزند دار کمتر ارث می برند یعنی یک هشتم. دلیل این حکم این است که ارث بیشتری به فرزندان برسد.) 2- مستم...
1399/01/20
با سلام نوع سند مالکیت اعم از عادی یا رسمی بودن تاثیری در مالکیت اشخاص ندارد ولیکن طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات ...
1398/12/05
با سلام با توجه به اینکه عمل هبه در زمان سلامتی ایشان صورت گرفته نافذ و معتبر است و چنانچه اموالی را ابتدائاً هبه و سپس به موجب سند دیگری همان را به دیگری هبه نموده باشند ، چنانچه ...
1398/11/27
با سلاممهریه جزو دیون ممتازه بوده و قابل مطالبه است ، ولیکن اگر بر مبنای ریال بوده ، بر اساس نرخ زمان فوت پدر محاسبه می گرددموفق باشید
1398/11/20
سلام خانم عزیز از نحوه ی برخوردی که داشتید و نحوه ی استدلال کردنتان لذت بردم. به نظرم بسیار بالغانه رفتار کردید. واقعیت اینست که در دعوای دیگران مخصوصاً عزیزان بهتر است وارد نشویم....
1398/11/19
سلام بهتر هست که برای دوقلو شدن دارو استفاده نکنید. دوقلویی جز بارداری های پرخطر هست. و ژنتیکی هست.
1398/11/13
با سلام موضوع مورد سوال شما نیاز به بررسی دقیق محتویات پرونده مطروحه را دارد. موفق باشید
1398/10/07