1451
سلام برای مشکل تخمدان بایستی به همکاران زنان مراجعه کنید تا مشکل تخدان حل نشه جوش خواهید زد فعلا روزی دو بار با صابون کلیندا مایسین صورت را بشویید
سلام اگر لزمایشات خوب بوده فعلا طبق روال قبل بخورید
سلام اول باید مشکل تخمدان حل شود تا جوشها بهتر شود
با سلام حداقل سه ماه قبل بارداري قطع شود
سلام . از نظر دمودکس بررسی شوید اطلاعات بیشتر در اینستا gloriaclinic
سلام دوست خوبم باید حوصله به خرج بدین درمان جوش طولانیه
سلام نیاز به بررسی کامل و همچنین انجام تست دمودکس دارید بیاد داشته باشید جوش قابل کنترل است نه درمان جهت اطلاعات بیشتر در اینستا با ما باشید gloriaclinic