1870
با سلام درهر حال هنوز هم بالاست ونرمال نيست از نظر كروموزوم ها بررسي شويد
با سلام درهر حال نياز به كمك درماني هورموني داريد
با سلام ده درصد نازايي علت خاصي ندارد ولي نياز به درمان كمكي داريد
سلام خیر نگران نباشید اما اگر تا دو ماه آینده باردار نشدید بهتر است تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری از داروهای تحریک تخمک گذاری استفاده کنید تا زودتر نتیجه بگیرید زیرا داروهای تجویز شد...
سلام این حرف کاملا غلط است و به شما اشتباه گفتند و زمان مناسب سونوگرافی برای بررسی تخمک ها زمان تخمک گذاری است نه زمان پریود بهتر است تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری باشید تا زودتر ن...
سلام مشکل شما از عوارض داروهای مصرفی است و ربطی به بیماری کرونا ندارد باید با مشورت پزشک خود این کار را انجام بدهید موفق باشید.
سلام باید تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری پروسه درمانی خود را ادامه دهید تا نتیجه بگیرید موفق باشید.
سلام باید تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری باشید و همسرتان نیز آزمایش اسپرم انجام بدهند موفق باشید.
لتروزول و سایر داروهای محرک تخمک گذاری را باید تحت نظر متخصص زنان مصرف کرد زیرا مصرف خودسرانه ان ها خطرناک است. اگر در عرض 6 ماه پس از عکس رنگی باردار نشدید برای IVF اقدام کنید .