سلام خیر نگران نباشید اما اگر تا دو ماه آینده باردار نشدید بهتر است تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری از داروهای تحریک تخمک گذاری استفاده کنید تا زودتر نتیجه بگیرید زیرا داروهای تجویز شد...
سلام این حرف کاملا غلط است و به شما اشتباه گفتند و زمان مناسب سونوگرافی برای بررسی تخمک ها زمان تخمک گذاری است نه زمان پریود بهتر است تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری باشید تا زودتر ن...
سلام مشکل شما از عوارض داروهای مصرفی است و ربطی به بیماری کرونا ندارد باید با مشورت پزشک خود این کار را انجام بدهید موفق باشید.
سلام باید تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری پروسه درمانی خود را ادامه دهید تا نتیجه بگیرید موفق باشید.
سلام باید تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری باشید و همسرتان نیز آزمایش اسپرم انجام بدهند موفق باشید.
لتروزول و سایر داروهای محرک تخمک گذاری را باید تحت نظر متخصص زنان مصرف کرد زیرا مصرف خودسرانه ان ها خطرناک است. اگر در عرض 6 ماه پس از عکس رنگی باردار نشدید برای IVF اقدام کنید .
با سلام به نظر ذخاير تخمدان كم شده مراكز نازايي مراجعه كنيد
با سلام داروهاي تقويت كننده تخمك گذاري اكر پاسخ ندهند نياز به داروهاي تزريقي هست