1870
عزیزم قرص اورژانسی ۱/۵میلیون گرمی لازم‌به نصف کردن نبوده! و یک تک دوز برای محافظت و جلوگیری کفایت میکنه احتمال تاخیر در پریود با مصرف قرصهای هورمونی وحود داره