1451
عزیزم شما باید توسط ماما یا پزشک زنان معاینه بشید تا نوع و علت زخم تشخیص داده بشه
زخم نوک سینه مساله ای جدا است باید به پزشک مراجعه نمایید تا علت مشکل شما بررسی شود موفق باشید
با سلام عزيزم بهتر است حتما توسط متخصص معاينه شويد تا عفونت منتشر نشود