افرادی که در معرض زایمان زودرس هستند باید بروزسترون و سایر داروها راتحت نظر بزشک خود ادامه دهند . تماس جنسی نداشته باشند و فعالیت فیزیکی را کاهش دهند .
با سلام مشكلي ندارد فقط عكس ممنوع است
سلام خیر نگران نباشید ۵ روز بعد از آخرین آزمایش بتا مجدد تیتر بتا انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
حتما باید به دکترتون مراجعه کنید و مشورت بگیرید بدون بررسی شرایط شما نمیشه نظر داد
1399/08/17
سلام تا یک سال برای باردار شدن زمان دارید موفق باشید
سلام با توجه به سن شما اگر تا دو ماه آینده نتیجه نگرفتید باید حتما دارو مصرف کنید موفق باشید.
سلام. بايد آزمايش خون بارداري انجام دهيد.مايع ميتواند دليل عفونت زنان و ... باشد.www.dratoosabagheri.com
1399/05/18
سلام می تواند از عوارض مصرف قرص های جلوگیری باشد موفق باشید