جزء توده های خوش خیم رحمی است و باید زودتر باردار شوید اگر مشکل نازائی دارید باید تحت نظر مرکز تخصصی ناباروری باشید تا پروسه درمانی خود را ادامه دهید تا نتیجه بگیرید موفق باشید.