باید داروهایی را که ذکر کردید قطع کنید و برایتان داروهای محرک تخمک گذاری تجویز شود .
هدف از این دارو قطع قاعدگی و بیشگیری از عود اندومتریوز بوده است بنابراین بریود نشدن شما طبیعی است . برای اطمینان بیشتر یک تست خونی بتا اچ سی جی انجام دهید .
حاملگی موفق به سایز فولیکول غالب و ضخامت اندومتر بستگی دارد . بروژسترون 21 خوب است .
نگران نباشید اگر لوله ها باز است و ازمایش شوهر نرمال است احتمال حاملگی بالاست . درمان دارویی نازایی را تحت نظر بزشک خود ادامه دهید .
بله . تحت نظر بزشکتان درمان را ادامه دهید . ازمایش منی شوهر را هم انجام دهید .
سلام تزریق این داروها برای یک ماه منعی ندارد موفق باشید
سلام بهتر است تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید