1870
سلام دوست عزيز افسردگي و اضطراب در دوران نوجواني شيوع زيادي دارد به خصوص كه همراه با شرايط كرونا و كنكور بشود ، بهتون پيشنهاد ميكنم از يك روانشناس كمك بگيريد تا اين علائم افسردگي و...