1206

پرسش های پرسیده شده

با سلام شیاف پروژسترون را برای حفظ بارداری برای شما تجویز کرده اند. ممکن است این هورمون سبب تغییرات خلقی فرد و علائمی شبیه علائم قبل از قاعدگی شود.
با سلام معمولا با پیشرفت حاملگی محل جفت تغییر می یابد. در چنین مواردی توصیه می شود نزدیکی نداشته باشید.
لازم به این کار ها نیست یک ربع در وضعیت دراز کش بخوابید کافی است بستگی به روز تعیین سایز فولیکول دارد معمولا بالای 17 تخمک گذاری می کنند.
با سلام با توجه به نتیجه منفی بتا شما باردار نیستید. برای مشخص شدن دلیل تأخیر در قاعدگی به پزشک مراجعه کنید.