1316

خشکی واژن

نام ارسال کننده محرمانه می باشد 27 بازدید 1 تبادل تجربه

ژل فموره برا خشکی واژن ؟؟

خوبه و برای بارداری ضرر نداره؟؟

اطلاعات تکمیلی

سن ۲۶ جنسیت زن شغل خانه دار وضعیت تاهل متاهل
پاسخ مشاور

مشاور مامایی و زنان

اگر پزشک معالج برای شما تجویز نموده منعی ندارد موفق باشید. 

تجربه شما

login captcha

ژل فموره برای تقویت میل جنسی در بانوان است شما برای رفع خشکی واژن بهتر است از ژل لوبریکانت ساده استفاده کنی.